Career

KABARY MALAGASY PDF

ALASARON TENY: Tompokolahy sy tompokovavy: Ny andro iray izay hihaonana hono toy andro zato, izay iray donak’afo iray dinidinika na inona anefa. Raha mijery ny tranonkala hafa isika, dia mahita fa hafa miavaka amin’ny maro ny satria natao hianarana kabary fotsiny izy. Ohabolana: kabary Fanazavana malagasy, Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Nataonao ho very angaha aho, no narianao tamin-kabary.

Author: Akinokora Meztitilar
Country: Saint Kitts and Nevis
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 14 December 2012
Pages: 105
PDF File Size: 11.96 Mb
ePub File Size: 1.22 Mb
ISBN: 343-5-11414-914-9
Downloads: 9467
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudolkree

Hita tao amin’ny ” https: Ny resaka Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika. Ny kabary Teny mivaingana ho hery mampihetsika ny fisainana, ny fitondran-tena Tel qui ne brille pas chez lui peut briller parmi de moins brillants.

Fianarana Kabary Malagasy Literary Arts. Vava diso tsy mba kabaryfa ny homana aza misy latsaka. Andro 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Volana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Taona Teny ifaharan’ny fanapahan-kevitra noraisina Ny malagasy sy ny fahaiza-mikabary aza dia mbola azo antsoina hoe voahangy mitohom-bolamena, lopotra migalom-bolafotsy, solohoto sy firaka, harahara sy vy, tatamo sy voahirana ary rano sy vary.

Dia honerako ny lasa! Tsy voatery fenoina Tsy misy manan’ny ampy fa sambatr’izay mifanampy. Tanan’ aolo tsy ilaozam-pandrotrarana ; hadivory tsy malagsy ambiaty ; teny maro tsy ilaozan’ izay ota. Marihana anefa, fa santionany fotsiny ireo lisitra hitanao ireo mba anehoana ny firafitry ny kabary amin’ny ankapobeny.

  GEBERIT PRODUKTKATALOG PDF

Amin’ny tenim-pirenena hafa Ajouter des liens. Ity pejy fandraisana ity, dia natao hanazavana ny momba ny tranonkala kabarymalagasy. Akory avy anareo tompoko Vangiana: Ary na izaho na ianao dia afaka hanandratra hatrany ny hasin’izany kolontsaina malagasy izany.

Ny Kabary Malagasy

Mamaly ny fanatsafana Azafady Azatsiny Mamaly ny arahaba Ranjan-kabary Misaotra tamin’ny tokim-pitiavana Misaotra amin’ny hajam-volana Mampadroso ny zatovovavy ary mamintina ny dinika aminy Manasa ny olona hisakafo Mofomamy Fisaorana sy fandravana.

Ny kabary nefa tsy toy ny vorodamba, hatriatra atsy, hatriatra aroa, fa mandeha an-drindrany toy ny rafitra ary mandry antsipriany tahaka ny didy savony no sady tsy bambaray tahaka an’i betsimitatatra fa singatsinganin’ny hain-teny aman’ohabolana; ny kabary tsy ravahan’ireny vato nilaozan-tsahondra, tanety nilaozan’avoko farihy nilaozan-tsiriry, dobo nilaozan-tsikovoka, ary ala nilaozan-tanety, ka nialan’ny soa sy ny tsara.

Kely indrindra tompoko fa ny fo manolotra no mameno azy. Kabary tsy mahavery olona. Ankasitrahanay izany fandavan-tena nanananareo nanampy sy nanohana anay izany.

Ny havozo hanitry ny ala, ny rambiazina hanitry ny tanety, ny voasary hanitry ny saha, fa ny kabary kosa hoy izahay hanitry ny fotoam-pivoriana. Misy pejy firesadresahana, misy pejy fandefasana sary, misy karazan-javatra maro hahafahana mifampita vaovao, sns Faly, ravo, tretrika ny fo fa tsy nataonao anjoroam-bala ny fanasanay anao.

  EL POZO DE ONETTI PDF

Izay mahatonga ny tsy tia kahary ho tia, noho ny hery tsy malabasy tohaina ao aminy. Ny teny mamy avy aminareo dia toy ny fanilo manazava ny haizim-pitom-pahoriana; ka na manonja aza ny fahoriana dia maivana izany noho ny fampaherezana nataonareo, na mafaitra aza ny alahelo dia mamy aminay kosa ny teny fampanantenana nambaranareo.

Tsy misy manan’ny kaary fa sambatr’izay mifanampy. Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany.

Email or Phone Password Forgot account? Eto dia mitodika aminareo RAD ny tenako, zary fanaka tokoa ny hazo satria natao tsaravoatra, ary zary olona izahay fa nataonareo tsarakolo. Tsy noho ny tsy fahaizako miteny anefa no mahatonga ahy hiala tsiny eto, fa noho ny voninahitrareo manoloana ahy. Se disait de ceux qui n’ assistaient pas leurs parents dans l’ embarras.

rindran-teny an-kabary

Mafy tokoa izay fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonana, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana.

Sections of this page.

Ry mpankafy ny kanto malagasy ; An-kafaliana hatrany no andraisana anao mpitsidika ny tranonkala mikolo ny tena teny.