Art

GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: Tojale Sajar
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 22 November 2009
Pages: 75
PDF File Size: 2.65 Mb
ePub File Size: 19.59 Mb
ISBN: 501-7-28854-891-2
Downloads: 95322
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dorr

Pripovetke : Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera

His original work includes two theater pieces, “Two coins” and “Spoofing” and two collections of short stories. To je, na izgled, “fini” kapetan koji se od kapetana to su mu prethodili razlikuje svojom uglaenou i gospodskim manirima. Tu je opisan razgovor dvojice ljudi u kafani “Kod petla”. Glii je, i posle konanog odlaska iz sela, dolazio u dodir sa seljacima, sluao kako seljaci kroz svoj humor proputaju neobine doivljaje.

Pripovetke : Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera (Book, ) []

Velibor Gligori Naa knjievnost, Boljela je ta satira. Iz svih ovih Gliievih osobina izrasla je u svojim bitnim crtama knjievna linost Janka Veselinovia. Pripovedanje se zavrava Radanovim bacanjem glave priovetka u reku.

Return seceea Book Page. Prikazivanje tipinih linosti jeste, kao to smo videli, jedna od osnovnih odlika realizma kao pravca. Najbolje sredstvo Gliievog stvaranja je jezik.

Aleksandra rated it it was amazing Jan 07, Tekoe su ga pratile i u linom ivotu: Zato samo parcijalno zahvata pojedine linosti i pojedine situacije, a epilog mu je posluio da priu razrei i dovede do kraja.

Glava šećera

Kad mu je bilo sedamnaest godina, otiao je pripovetkw Beograd da nastavi kolovanje. Prvi njegov, aki rad, jedan prevod sa nemakog, izaao je u kratkovenom akom listu Zori.

  ENVY ANNA GODBERSEN FREE PDF

Gliid ne vodi priu hronolokim redom. Pripovetka je izraz Gliidevog drutvenog angamana u duhu ideja Svetozara Markovida: Naine od zdrava i itava oveka nakaradu! Domadin David Uzlovi je “izuio ono malo osnovne kole”, “izui u prste sve zakone i polone i odrene”, “stee neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala bogu, ima ime ekati svoje znance i prijatelje”.

On je zasluniji no iko za unoenje ruskih pisaca i ruskog uticaja u srpsku knjievnost. Angelina Decembar 12, U njegovim delima on je nalazio osobine koje su i njemu samom bile bliske: Glii ismejava inovnike i popove, ali se naroito baca na zelenae i seoske duandije, na majstore u “kaiu” i “podvali”, na koje se tada, u trenutku materijalne krize na selu, bila digla velika povika u celoj javnosti.

Za vreme srpsko-turskog rata sluio je u presbirou. Glii je vie no iko uinio za popularizovanje ruske knjievnosti kod Srba. Kada se oslobodio profesora, Radan je oinuo volove i pourio jer se pribliava ponod. I kao pisac i kao ovek Glii je bio neobina pojava u knjievnom ivotu Beograda u poslednjim decenijama prolog i poetkom ovog veka.

Gimnaziju je zavrio izdravajui se sam, sluei po kuama.

Glav se spremaju ideoloka opravdanja “sporazumatva” i oportunizma, te stranke koja e poznijeg naprednjaka dr Vladana orevia dovesti da bude jedan od najokrutnijih uvara despotskih reima. Gliiev rad na realistikoj pripoveci je pionirski u srpskoj knjievnosti, bez obzira na to to se ba u vreme njegovih najboljih radova tampa Vasa Repekt Jakova Ignjatovia, to je Stjepan Mitrov Ljubia sve plodniji sa svojim sonim i ivopisnim pripovedanjima.

Tu je i nekoliko uitelja koji su doli da uveliaju Uzlovidevo slavlje: Taj lik se javlja u vie njegovih dela.

  ALEX HUTCHINGS FEELING FINE TAB PDF

|Prepricanalektirapepeljuga_tsmpg| |raonemoviefullhdp|

WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials pripovftka. Manji broj pripovedaka “Prva brazda”, “Tetka Desa” govori idilino i sa mnogo topline o skromnim, ali snanim radostima, o plemenitosti, ponosu, istoti oseanja.

Milovan Glii, pored svojih pripovedakih zasluga, ima svoje pristojno mesto i u istoriji srpske komedije. U njoj je drama ekonomskog propadanja sela, kojoj Glii posveuje skoro itavo svoje delo, dovedena do krajnje zaotrenosti glvaa prikazana potpunije i s vie karakteristinih pojedinosti nego u drugim pripovetkama. Kritian, a ne sentimentalan, satiriar i humorist, a nepsiholog, Glii je teke prilike na selu prikazivao slikajui nosioce zla: To je povod da uka ispria priu o seljaku Radanu: They pierce the unopened coffin with a stake, but due to clumsiness and fright of one of the company, a butterfly escapes from the coffin before it is sprinkled by the Holy water.

Kapetan je sa svojim “vernim ukom” obiao i ostala sela u svome srezu ukupno pedeset i prupovetka.

U Dva cvancika je obradio jednu aljivu narodnu priu, lako i zabavno, sa prijatnim, neto povrnim, slikanjem seoskoga ivota. Obolevi, otiao je radi leka na Primorje. I jedne i druge Glii odluno osuuje. Pored toga, pisao je i folklorno-fantastine pripovetke. Prema uraenom i svrenom poslu, on je nesumnjivo na najbolji i najsavjesniji prevodilac. Poetak toga kazivanja sasvim je u duhu tadanjih prilika: Smatrao je da je najistiji jezik izvorni jezik na selu.